BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİMİ

BİLDİRİ GÖNDERİMİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

· Bildiri sunumları sözlü ve çevrimiçi olarak yapılacaktır.

· Sözlü bildiri sunumu yapılabilmesi ve kongre bildiri kitabında yayınlanabilmesi için kongre kaydının yapılmış olması gerekmektedir.

· Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalı ve giriş, materyal ve metot, bulgular ve sonuç alt bölümlerinden oluşmalıdır.

· Başlık 14 punto, kalın ve büyük harflerle ortalanmış olarak yazılmalı, yazar isimleri ve kurumları başlık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir.

· Bildiri metinleri bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto ve bir buçuk (1,5) satır aralığıyla Microsoft Word programı ile yazılmalıdır.

· Hazırlanan bildiri özetleri 16 Şubat 2024 tarihine kadar infoikbder@gmail.com adresine gönderilmelidir.

· Gönderilen bildiri özetleri, bilimsel kurul tarafından incelenerek ve kabul edilen sözlü̈ bildiriler 23 Şubat 2024 tarihinde sistem üzerinden duyurulacaktır.

Kongreye Kalan Süre