MÜZİKAL ALGI TESTİ –Çevrimiçi (1 Mart 2024 Cuma-13:30-15:00)

Prof.Dr.A.Sanem Şahlı  –  Prof.Dr.Erol Belgin

Müzikal Algı Testi (MAT), ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları tamamlanarak sonuçları uluslararası SCI-Expanded indeksli bir dergide yayınlanarak kabul görmüş kapsamlı bir müzikal algı testidir. MAT, 4 temel alan ve 11 alt testten oluşmaktadır. Test Materyalleri, Müzikal Algı Testi’ne ait 14 adet ses dosyasından oluşan bir adet test CD’si, Müzikal Algı Değerlendirme Cevap Kâğıdı ve Cevap Anahtarı’ndan oluşmaktadır. Cevap Anahtarı, test uygulayıcısının cevap kâğıdını değerlendirmesi için hazırlanmıştır. Testin kullanılabilmesi için uygulayıcının ‘Müzikal Algı Testi (MAT) Uygulama Belgesi’ne sahip olması gereklidir.

TESTİN KULLANIM ALANLARI

Müzikal Algı Testi (MAT), aşağıda belirtilen durumlarda ve/veya klinisyenin/araştırmacının bilimsel veya klinik amaçlı kullanmayı uygun gördüğü farklı durumlarda uygulanabilir;

 • Normal işiten bireylerde genel müzikal algı performansının değerlendirilmesinde,
 • Profesyonel müzik eğitimi öncesinde ve/veya müzikal yeteneğin ölçülmesini gerektiren durumlarda,
 • Konservatuvar veya müzik ile ilgili bölümlere alınacak öğrencilerin müzik kulağının ve müzikal algı becerilerinin objektif olarak değerlendirilmesinde,
 • İşitme sistemindeki yaşa bağlı değişimlerin değerlendirilmesi ve takibinde,
 • İşitme ve/veya konuşma bozukluğu olan bireylerin işitsel algı becerilerinin değerlendirilmesinde,
 • Santral işitsel işlemleme bozukluğundan şüphelenilen bireylerde işitsel algı, işitsel hafıza ve gürültüde ayırt etme performansının ölçümünde,
 • Fonemik bozukluklarda algısal becerilerin değerlendirilmesinde,
 • İşitme cihazı ve/veya koklear implant kullanan bireylerin müzikal algı becerilerinin değerlendirilmesi ve işitsel algı gelişimlerinin takibinde,
 • İşitme kayıplı bireylerin eğitim sürecindeki gelişimlerinin değerlendirilmesi ve izlenmesinde,
 • Müzik ve beyin ile ilgili bilimsel araştırma ve tez çalışmalarının yürütülmesinde.

ODYOLOGLAR İÇİN İŞİTSEL ALGI TESTİ (OİAT) –Çevrimiçi (1 Mart 2024 Cuma-15:30-17:00)

Prof.Dr.A.Sanem Şahlı  –  Prof.Dr.Erol Belgin

İşitme kayıplı çocuklarda eğitsel değerlendirme ve takibin en önemli aşamalarından biri işitsel algı becerilerinin değerlendirilmesidir. Tüm dünyada etkin ve yaygın olarak kullanılan ODYOLOGLAR İÇİN İŞİTSEL ALGI TESTİ (OİAT), ülkemize Advanced Bionics (AB) firması tarafından getirilmiş, 2017 yılındaProf.Dr. A.Sanem ŞAHLI’nın akademik editörlüğünde Türkçe versiyonu tamamlanmıştır.

OİAT, işitsel algı becerilerini değerlendiren 5 testten meydana gelen bir test bataryasıdır.

OİAT aşağıdaki testleri kapsamaktadır;

 • LİNG’İN ALTI SESİ TESTİ
 • IT-MAIS ve MAIS
 • MUSS
 • NAMES
 • PATATES KAFA TESTİ

Bu testler, işitsel algı hiyerarşisi içinde, işitme cihazı ve/veya koklear implant kullanıcısı olan bebek ve çocukların işitsel algı beceri ve gelişimlerinin değerlendirilmesinin yanında, mevcut cihazlarından sağladıkları kazancın belirlenmesi ve eğitsel gelişim performanslarının periyodik olarak takip edilmesinde kullanılmaktadır.

ODYOLOJİ PROFESYONELLERİ İÇİN TEMEL İNGİLİZCE KONUŞMA KALIPLARI KURSU

(Coffee Break Talks) Çevrimiçi (1 Mart 2024 Cuma-17:00-18:30)

Prof. Dr. Güven Mengü

Kursta, İngilizcenin ortam dili olarak kullanıldığı uluslararası kongre, seminer ya da bilimsel platformlarda, sunumların ardından çıkılan kahve aralarında yabancı konuk ve bilim insanlarıyla etkili iletişim kurmaya yönelik deyiş ve kalıpların kazandırılması amaçlanmaktadır.

İçerik olarak, kendini tanıtma, karşıdaki kişiyi tanıma, kahve arası öncesindeki sunum üzerine düşünceleri paylaşma ve soru sorma, karşıdaki bilim insanının yazdığı bir yayın üzerine sorular sorma, yabancı konuklarla ve bilim insanlarıyla akademik bağlamda kalıcı iletişim kurma, e-postaların paylaşımı ve gelecekteki iletişim için planlama yapma ve farklı kültürlerden gelen konuklarla kültürel etkileşimi artıran deyiş ve kalıplar kursumuzda yer alacaktır.